(1)
Asih, P. W.; Utami, S. R.; Kurniawan, S. PERUBAHAN SIFAT KIMIA TANAH SETELAH APLIKASI TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT PADA DUA KELAS TEKSTUR TANAH. J. Tanah dan Sumberdaya Lahan 2019, 6, 1313-1323.