(1)
Hazra, F.; Istiqomah, F. N.; Saputra, R. N. APLIKASI PUPUK HAYATI MIKORIZA DALAM MENINGKATKAN FASE PERTUMBUHAN VEGETATIF DAN GENERATIF KACANG TANAH (Arachis Hypogea L.). J. Tanah dan Sumberdaya Lahan 2023, 10, 265-271.