(1)
Hazra, F.; Istiqomah, F. N.; Firdaus, I. D. POTENSI PUPUK HAYATI MIKORIZA FUMYCO DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN TANAMAN AKASIA (Acacia Mangium Willd.) DI NURSERY. J. Tanah dan Sumberdaya Lahan 2024, 11, 143-149.