Hazra, F., Istiqomah, F. N., & Saputra, R. N. (2023). APLIKASI PUPUK HAYATI MIKORIZA DALAM MENINGKATKAN FASE PERTUMBUHAN VEGETATIF DAN GENERATIF KACANG TANAH (Arachis hypogea L.). Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan, 10(2), 265–271. https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2023.010.2.10