[1]
P. W. Asih, S. R. Utami, and S. Kurniawan, “PERUBAHAN SIFAT KIMIA TANAH SETELAH APLIKASI TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT PADA DUA KELAS TEKSTUR TANAH”, J. Tanah dan Sumberdaya Lahan, vol. 6, no. 2, pp. 1313–1323, Jul. 2019.