Vol 1, No 1 (2014)

Table of Contents

Articles

Cynthia Monica Sugiono, Yulia Nuraini, Eko Handayanto
PDF
1-8
Ulyan Khalif, Sri Rahayu Utami, Zaenal Kusuma
PDF
9-15
Erlisa Karmila Dewi, Yulia Nuraini, Eko Handayanto
PDF
17-25
Adi Prasetyo, Wani Hadi Utomo, Endang Listyorini
PDF
27-37
Singgih Waskita Putra, Abdul Mukri Prabowo, Mochtar Lutfi Rayes
PDF
39-50
Liliana Sagita, Bambang Siswanto, Hairiah Kurniatun
PDF
51-60
Sandy Budi Wibowo, W Widianto, S Sudarto
PDF
61-68
Lia Nova Triadriani, Eko Handayanto, Sri Rahayu Utami
PDF
69-78
Moh. Harrys, Wani Hadi Utomo, Sugeng Prijono
PDF
79-84
Sonia Tambunan, Eko Handayanto, Bambang Siswanto
PDF
85-92